Meester programma

Daar waar andere stoppen, gaat Praktijkmeesters verder. 

Kennis en ervaring moet je opdoen door het te doen! Tijdens het opdoen van kennis en ervaring maken je medewerkers fouten, komen ze zichzelf tegen en lopen ze tegen muren op! 

Maar wat nou als ze dat alles kunnen doen onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, die weet hoe het eraan toe gaat in de civiele techniek. Die al die fouten al een keertje heeft gemaakt, die al zo vaak zichzelf is tegengekomen en tegen muren op is gelopen. Eentje die weet hoe het werkt en zijn kennis overdraagt aan de nieuwe generatie civiel techneuten.

Gemeenten die groeiden door onze aanpak

Voordelen voor jouw organisatie

✓ Kostenbesparing

30% besparen op faalkosten
Waar gewerkt wordt, maakt men fouten, dat hoort er nu eenmaal bij. Echter, met de juiste begeleiding kunnen bepaalde fouten die soms veel geld kosten bespaard worden.
De faalkosten nemen exponentieel toe in het proces van voorbereiding t/m realisatie. Er wordt zeer veel bespaard aan faalkosten wanneer er een ervaren iemand meeloopt in het proces. Inschatting leert dat gedegen kennisoverdracht en begeleiding ongeveer €100.000,- per jaar scheelt aan faalkosten.

40% besparen op personeelskosten
Het verschil tussen zzp’er en een medewerker in vaste dienst, komt bij een gemeente al snel uit op zo’n €60k per jaar. Al met al een behoorlijke besparing als u de civieltechnische werkzaamheden kunt laten uitvoeren door iemand in dienst van uw organisatie.

✓ Kennisborging

Wij staan voor kennisborging! Wij dragen de benodigde praktijkkennis over aan de komende generatie civiel techneuten.

✓ Tijdbesparing voor de werkgever

Begeleiding en coaching van de medewerker wordt uit handen genomen door praktijkmeesters. Dit kost jouw organisatie géén tijd en géén capaciteit.

✓ Niet goed, geld terug!

Wij geloven in onze aanpak en zijn ervan overtuigd dat we met onze praktijkkennis jouw collega’s zichzelf sneller kunnen laten ontwikkelen. Lukt dit niet, dan krijg je de investering terug!

Inhoud Meester programma

Uw medewerker krijgt een persoonlijk begeleidingstraject, gericht op overdracht van de noodzakelijke praktijkkennis. Voorafgaand aan het traject volgt een intakegesprek met de medewerker, waarin we doelen stellen. Het driejarig programma is als volgt opgebouwd:
Meester programma

1. Eerste jaar

Er is wekelijkse begeleiding door middel van coaching van een ervaringsdeskundige. De begeleiding zal aan het begin van het traject intensiever zijn en in de loop van het traject afnemen, al naar gelang de vraag. 

Om helder te krijgen waar uw medewerker het meeste bij gebaat is, zullen we eerst de vraag inventariseren en daarna concrete doelen stellen. Tijdens de contactmomenten wordt de voortgang bijgehouden. Daar krijgt u uiteraard een terugkoppeling van.

De DISC-test is een persoonlijkheidsanalyse en geeft uw medewerker inzicht in zijn/haar voorkeursprofiel en die van anderen. De uitkomsten van de test geven in begrijpelijke taal zicht in het gedrag en communicatie.

Er zijn 4 praktijk dagdelen waar we projecten bezoeken met concrete praktijkvoorbeelden.

Naast de coaching krijgt uw medewerker toegang tot ons online platform. Het platform bevat informatieve video’s en handige documenten. Het is tevens de locatie om te starten met netwerken met gelijkgestemden.

Jaarprogramma

2. Tweede jaar

In het tweede jaar worden de doelen van het eerste jaar geëvalueerd en er worden nieuwe concrete doelen gesteld. De begeleiding in het tweede jaar is op aanvraag. Uw medewerker krijgt een vast aantal coaching uren waar hij/zij gebruik van kan maken. 

Als het wenselijk is, kan er ook begeleiding worden gegeven door een van de andere coaches van Praktijkmeesters, zodoende kan uw medewerker zich op meerdere vlakken ontwikkelen.

Er zijn een aantal intervisie dagen, waarbij uw medewerker op een externe locatie in een groep van 5 tot maximaal 8 gelijkgestemden, diverse onderwerpen kan bespreken. De intervisie dagen worden begeleid door een gespreksleider.

U ontvangt uiteraard periodiek terugkoppeling over de voortgang van uw medewerker.

Naast de coaching krijgt uw medewerker toegang tot ons online platform. Het platform bevat informatieve video’s en handige documenten. Voor de intervisie groepen komt er een afgesloten gedeelte beschikbaar in de online leeromgeving waar men informatie kan uitwisselen. Het is tevens de locatie om te starten met netwerken met gelijkgestemden.

Jaarprogramma

3. Derde jaar

In het derde jaar worden de doelen van het tweede jaar geëvalueerd en er worden nieuwe concrete doelen gesteld. De begeleiding in het derde jaar is op aanvraag. Uw medewerker krijgt een vast aantal coaching uren waar hij/zij gebruik van kan maken. 

Als het wenselijk is, kan er ook begeleiding worden gegeven door een van de andere coaches van Praktijkmeesters, zodoende kan uw medewerker zich op meerdere vlakken ontwikkelen.

Er zijn een aantal intervisie dagen, waarbij uw medewerker op een externe locatie in een groep van 5 tot maximaal 8 gelijkgestemden, diverse onderwerpen kan bespreken. De intervisie dagen worden begeleid door een gespreksleider.

U ontvangt uiteraard periodiek terugkoppeling over de voortgang van uw medewerker.

Naast de coaching krijgt uw medewerker toegang tot ons online platform. Het platform bevat informatieve video’s en handige documenten. Voor de intervisie groepen komt er een afgesloten gedeelte beschikbaar in de online leeromgeving waar men informatie kan uitwisselen. Het is tevens de locatie om te starten met netwerken met gelijkgestemden.

Wij helpen jou helpen.

Wij helpen jou helpen

“Leid je mensen zo op, dat ze overal aan de slag kunnen, behandel ze zo, dat ze niet meer weg willen”.
En als jij geen tijd hebt om ze op te leiden, dan doen wij dat toch gewoon voor jou.
Middel 6

€500K besparing met 200 jaar praktijkervaring

Het kennis- en ervaringsgat in de civiele techniek opvullen? Wij van Praktijkmeesters zorgen voor (praktijk)kennisoverdracht op het gebied van de civiele techniek, door begeleiding met ervaren coaches.

Laat ons jou helpen

Wilt u meer informatie over het Meester programma? Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.